Meditatie is onbevooroordeeld observeren van alle lichamelijke en mentale verschijnselen die in ons bewustzijn verschijnen

Vipassana meditatie is inzichtsmeditatie. Het principe is aandachtig zijn, je voortdurend bewust zijn van wat er hier en nu plaatsvindt. Dat kan eigenlijk van alles zijn: je lichaam, je ademhaling, gedachten, gevoelens. Maar ook je zintuigindrukken: iets wat je hoort, ziet, ruikt, of proeft.

Als vast meditatieobject wordt in de regel het rijzen en dalen van de buik bij de in- en uitademing, of het volgen van de gehele ademhaling gebruikt. Daarnaast laat je toe en observeer je alles waardoor je wordt afgeleid. Bij dit proces leren we alles wat op ons afkomt niet te veroordelen. Door oefening leren we alle gedachten en gevoelens toe te laten. Het aandachtig zijn en jezelf openen voor alles wat zich aandient leidt to acceptatie en transformatie. Via dit proces kom je tot harmonie in jezelf  en dat leidt tot vrede en geluk.

Meditatie leidt tot:

  • voorkomen van spanningen, stress en onrust
  • jezelf worden
  • geluk vinden in jezelf
  • zuivering van de mind
  • het besef dat alles tijdelijk is
  • leven in het hier en nu
  • totale bevrijding